18 augusti 2008

Fäste för Hardyskivan


Slipade och Por15 behandlade, måste bara fixa en ny bult och mutter.

Inga kommentarer: