29 november 2008

Pedalställ


Peladstället monterat och klart, det är bara gasvajern kvar att haka dit. Fick även till spelet i bromspedalen, innan den tar, med cirka 5-7 mm.

Inga kommentarer: