13 juli 2008

Försöksprojekt fortsätter...


Har sett andra som byggt sådana här som använder förlängningsmuttrar som stöd/klack. Jag tyckte det såg lite klumpigt ut, så jag svetsade dit ett stöd/klack av överblivet material från fjäderbladet. Dock kändes det vädigt vekt, så det kommer att bli två stödbitar ovanför stödet/klacken.

Inga kommentarer: