14 juli 2010

Motorbygge


Sedan dras de sex stora muttrarna med början med nedre mitten. Dras korsvis i tre steg 15 till 20 till 24,40 NM. Vevaxeln roteras efter varje dragning på varje mutter. Det gick vägen, den roterar lätt och fint. Därefter dras resterande M8 muttrarna till 18,98 NM. Veven roterar fint.


De två "kammuttrarna" dras först korsvis med rätt moment. Först till 14 NM sedan till 18,98 NM. Vevaxeln kollas om den snurrar runt utan "tröghet" efter varje steg. Här verkar det gå bra.


Muttrarna är nu bara ditskruvade med handkraft. Veven snurrar runt fint.


Blockhalvan på plats utan problem.

Inga kommentarer: