18 maj 2012

Pop Out Rutor 2

Ta fram spännbanden och spänn ihop kromlisten. Skydda glaset mot spännbandens mekanismer. Banka lite lätt med en gummiklubba där listen ska ihop samtidigt som du spänner hårdare och hårdare. Till slut är kromlisten ihop och du kan skruva i skruvarna.
Yttre gummilisten pillas på plats. Sträck listen så går den lättare i sitt spår.
Montera dit öppningsmekanismen. Nu ska de monteras på bilen också.....

Inga kommentarer: