18 maj 2012

Pop Out Rutor

Upp med nya friska lister, nyputsat glas och putsade kromlister. Silicon hjälper kromlisten att glida på listerna.
Montera innerlisten och ena halvan av kromlisten.
Skjut dit den andra halvan av kromlisten. Skruva ihop listerna i nederkant, glipan vid pilen kommer att pressas ihop senare.

Inga kommentarer: