03 augusti 2009

Externt oljefilter


13. Då kan arbetet med att gänga upp det stora hålet. Rakt ner i hålet ska den gänga ner sig. Var noga i början. Gängtappen är konisk, vilket innebär att det kommer att gå lätt i början och skittrögt på slutet. Spänn fast blocket ordentligt, eller ta hjälp av några polare som "håller" blocket. En hävarm på slutet rekommenderas, om du inte är Starke-Adolf dvs.


12. Så blev det för min del. Har cirka 1 mm tillgodo mellan koppling och gods.


11. Bara att fräsa, mät 25 gånger men din koppling hellre än att fräsa för mycket. Här med Dremel och slipstift. Använd skyddsglasögon.

Inga kommentarer: